Nuttige Links

Onderstaand vind u de nodige nuttige links.

Bevriende sites:

Weylin Tracking
Weylin Tracking is de autoriteit in Nederland (en daarbuiten) als het gaat om diersporen. Bij Weylin Tracking kunt u terecht voor workshops, weekendcursussen en zelfs hele jaaropleidingen over diersporen. Ook geeft Weylin Tracking reuze handige boekjes uit over diersporen die wij, van Wildkijken.nl, een ieder van harte kunnen aanbevelen. Daarnaast is Weylin Tracker de uitgever van de digitale diersporengids, waarop u zich kunt abonneren, een meesterwerk en een welhaast onuitputtelijke bron van informatie.

Wildopvang.nl
Wildopvang.nl houdt zich bezig met de opvang van inheemse in het wild levende dieren in Nederland en Vlaanderen; promoot onderlinge samenwerking van wildopvangcentra; stimuleert het delen van professionele kennis; zorgt voor algemene publieksvoorlichting over hulp aan inheemse wilde zoogdieren en vogels; lobbyt voor financiële ondersteuning van wildopvangcentra door de (provinciale) overheid en is bezig met de opzet van een kennisbank voor professionals.

Terreinbeherende organisaties:

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is de bos- en natuurbeheerder van de Nederlandse staat. De organisatie beheert in opdracht van de rijksoverheid omstreeks 260.000 hectare bos, natuurgebieden en andere terreinen, en is daarmee de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland.

Natuurmonumenten
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg: Vereniging Natuurmonumenten of Natuurmonumenten, is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 1905, die natuurgebieden in Nederland aankoopt en beheert. Het eerste gebied dat de vereniging in 1905 aankocht ter bescherming was het Naardermeer in de provincie Noord-Holland.

Goois Natuurreservaat
De Stichting Gooisch Natuurreservaat is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie uit 1932, gevormd door de zes Gooise gemeenten Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het bezit beslaat 2700 hectare.

Geldersch Landschap & Kasteelen
Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen., zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Niet-gouvernementele organisaties

Das & Boom
Das & Boom was van 1981 tot 2006 een vereniging en is sinds 2007 een stichting voor natuurbescherming, in het bijzonder ten behoeve van de Das. Begin 2011 werd de vereniging heropgericht.

Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi
Voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap in de provincie Utrecht en Noord-Holland.

Dassenwerkgroep Drenthe
De Dassenwerkgroep Drenthe is een informele werkgroep die zich bezighoudt met bescherming, monitoring en onderzoek van de das in Drenthe. De werkgroep geeft daarnaast voorlichting en advies. De leden verzorgen lezingen, excursies en tellingen.

Stichting Das & Vecht
Stichting Das & Vecht is in het leven geroepen ter bescherming van de Das, Boommarter en Otter, en hun leefgebied in het Overijsselse Vechtdal.

Dassenwerkgroep Limburg
De Stichting Dassenwerkgroep Limburg is een overkoepelende organisatie van natuurbeschermers, die zich met name willen inzetten voor het behoud van de das, zijn biotopen in Limburg en alle daarin voorkomende planten en dieren.

Dassenwerkgroep Brabant
In 1989 werd de Brabantwerkgroep opgericht. De (onafhankelijke) werkgroep bestaat uit een selecte groep enthousiaste vrijwilligers, die allen gespecialiseerd zijn in dassen. Ze stelden zich als doel zoveel mogelijk betrouwbare informatie aan te leveren over de das, en alles daaromtrent in Brabant, om de Brabantse das zo goed mogelijk te beschermen. Waar nodig word ook assistentie verleend aan vang- en uitzetacties.

Wisentenproject Kraansvlak
In het Kraansvlak, een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, leven sinds 24 april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2017 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek.

Wisentenproject Veluwe
Op 12 april 2016 is een kleine kudde wisenten gearriveerd op de Veluwe. Deze Europese beschermde diersoort heeft een leefgebied van 400 hectare in een voor publiek afgesloten gebied. De wisenten zijn een verrijking voor de natuur. Dit extra leefgebied in Nederland draagt bij aan de instandhouding van de wisent. De imposante dieren zijn alleen te bezoeken met begeleide excursies. Deze wildernisbeleving geeft de streek een recreatieve impuls.

Wolven in Nederland
Wolven in Nederland zet zich in om draagvlak voor de wolf te creëren. Dat doen ze door mythes en sprookjes van waarheid te onderscheiden; door het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over hoe boeren hun vee kunnen beschermen. Zo willen zij er voor zorgen dat eventuele schade beperkt blijft en wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen in Nederland.

Wild kijken vanuit de luie stoel

Nature Webcameras
Sinds 2007 worden er live uitzendingen van Estse natuur uitgevoerd in samenwerking met vele partners. Sommige camera’s gebruiken batterijen op zonne-energie en zijn daarom mogelijk niet altijd beschikbaar.

Wildspotter
Op deze site kun je onderzoeken welke dieren gebruik maken van faunapassages. Faunapassages, misschien ken je ze wel; de tunnels onder de weg door of bruggen over de weg heen, speciaal gemaakt voor dieren. Door het plaatsen van cameravallen kunnen we zien of ze werken en welke dieren er gebruik van maken.

Snapshot Hoge Veluwe
Identificeer de dieren op de foto’s en draag bij aan belangrijk ecologisch onderzoek in het Park.